Preletači u Republici Srpskoj

Pojam “politički preletač” označava
narodnog poslanika (parlamentarca) u
Narodnoj
skupštini Republike Srpske ili odbornika
u skupštini grada/opštine, koji je na
izborima dobio mandat na listi jedne
političke partije, a nakon toga, u istom
mandatnom periodu, prešao u drugu
političku partiju.

Kako je sve počelo?

Ovaj vid političkih prelazaka je naročito postao aktuelan nakon opštih izbora 2014. godine. Tada je u Republici Srpskoj vlast formirana prelaskom dva opoziciona poslanika u tabor vladajuće većine. Ovaj momenat je jako bitan, jer na određeni način predstavlja prekretnicu u ovakvom načinu
političkog ponašanja. Od ovog trenutka prelasci iz jedne u drugu političku partiju nakon izbora postaju redovna pojava i pojava koja je vremenom od naroda percipirana kao normalna. A sve to je dodatno uticalo u slabljenje povjerenja naroda u demokratiju i institucije. O koliko masovnoj pojavi
se radi dovoljno je navesti podatak da je u aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske čak 22 poslanika od ukupno 83, promijenilo političku partiju ispred koje su izabrani i prešli su u redove druge političke partije.

Metodološka
određenja

Da bi na način izvršili razlikovanje i
klasifikaciju između prelazaka iz jedne političke
partije u drugu, formirali smo tri moguća
slučaja, odnosno tri različite grupe. Prva grupa
je određena crvenim, druga žutim i treća
zelenim kartonom…

Baza preletača

U ovoj početnoj fazi „Baza preletača“ je
obuhvatila period od 2018. godine do danas.
Plan je da kada završimo sa analizom ovog
perioda bazu proširimo i na prethodni period.

Prijavite preletača

Pomozite nam u izgradnji ove baze tako što ćete nam ukazati na grešku u bazi, ili je dopuniti prijavom preletača iz svog mjesta/opštine.