METODOLOŠKA ODREĐENJA

Pojam politički preletač označava narodnog poslanika (parlamentarca) Narodnoj skupštini Republike Srpske ili odbornika u skupštini grada/opštine, koji je na izborima dobio mandat na listi jedne političke partije, a nakon toga, u istom mandatnom periodu, prešao u drugu političku partiju.

Ovaj vid političkih prelazaka je naročito postao aktuelan nakon opštih izbora 2014. godine. Tada je u Republici Srpskoj vlast formirana prelaskom dva opoziciona poslanika u tabor vladajuće većine. Ovaj momenat je jako bitan, jer na određeni način predstavlja prekretnicu u ovakvom načinu političkog ponašanja. Od ovog trenutka prelasci iz jedne u drugu političku partiju nakon izbora postaju redovna pojava i pojava koja je vremenom od naroda percipirana kao normalna. A sve to je dodatno uticalo u slabljenje povjerenja naroda u demokratiju i institucije. O koliko masovnoj pojavi se radi dovoljno je navesti podatak da je u aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske čak 22 poslanika od ukupno 83, promijenilo političku partiju ispred koje su izabrani i prešli su u redove druge političke partije.

Mijenjanje političkih stavova i prelazak iz jedne u drugu političku partiju je legitiman vid političkog ponašanja svakog pojedinca. Međutim, ukoliko neki političar dobije povjerenje građana za određenu vrstu politike koju predstavlja u predizbornoj kampanji, a odmah nakon izbora i osvojenog mandata promijeni svoja gledišta i pređe u partiju koja se zalaže za potpuno drugačije politike od one koje je on propagirao i za koje je dobio povjerenje, postavlja se pitanje ne samo moralne odgovornosti već i pitanje prevare i obmane glasača koji su svoj glas na izborima dali tom političaru.

Da bi na određeni način izvršili razlikovanje i klasifikaciju između prelazaka iz jedne političke partije u drugu, formirali smo tri moguća slučaja, odnosno tri različite grupe. Prva grupa je određena crvenim, druga žutim i treća zelenim kartonom.

Crveni karton – Poslanik ili odbornik koji je osvojio mandat na listi političke partije koja je poslije izbora ostala u opoziciji, a nakon toga, u istom mandatnom periodu, prešao u partiju ili koaliciju koja je na vlasti i svoj mandat prenio u vladajuću većinu. (iz opozicije u vlast)

Žuti karton – Poslanik ili odbornik koji je, sa jedne strane, osvojio mandat na listi političke partije koja je poslije izbora ostala u opoziciji, a i on je prešao u partiju koja je u opoziciji, ili je sa druge strane, prešao iz političke partije koja je nakon izbora formirala vlast, a on je prešao u partiju koja je takođe u vlasti. (iz opozicije u opoziciju ili iz vlasti u vlast)

Zeleni karton – Poslanik ili odbornik koji je osvojio mandat na listi političke partije koja je poslije izbora formirala vlast, a nakon toga, u istom mandatnom periodu, prešao u drugu partiju ili koaliciju koja je u opoziciji. (iz vlasti prešao u opoziciju)

U ovoj početnoj fazi „Baza preletača“ je obuhvatila period od 2018. godine do danas. Plan je da kada završimo sa analizom ovog perioda bazu proširimo i  na prethodni period.